Kamica układu moczowego

Kamica układu moczowego jest jednym z najczęstszych schorzeń urologicznych. Polega na powstawaniu złogów w układzie moczowym. Schorzenie to dotyczy 1-2% populacji i najczęściej dotyka osoby między 30. a 50. rokiem życia. Częściej chorują mężczyźni. Mechanizm powstawania złogów w obrębie układu moczowego nie jest do końca poznany.

Kamica moczowa może przebiegać bezobjawowo, ujawniając się dopiero podczas nagłego ataku tzw. kolki nerkowej. Kolka nerkowa to silny ból zlokalizowany w lędźwiowej okolicy kręgosłupa, który może promieniować do podbrzusza lub zewnętrznych narządów płciowych.

Kamicy układu moczowego towarzyszyć mogą również nudności, wymioty, przewlekłe dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowej kręgosłupa, parcia na mocz, krwiomocz, dyskomfort w jamie brzusznej oraz objawy ogólnoustrojowe (podwyższona temperatura ciała, osłabienie).

Rozpoznanie kamicy układu moczowego stawia się między innymi na podstawie:

  • wywiadu (choroby przebyte i istniejące obecnie, zażywane leki, dieta, wywiad rodzinny)
  • badania fizykalnego
  • badań laboratoryjnych (morfologii krwi, parametrów oceniających funkcję nerek, wskaźników stanu zapalnego, elektrolitów)
  • badania ogólnego i bakteriologiczne moczu
  • USG układu moczowego
  • zdjęcie przeglądowego jamy brzusznej
  • urografii
  • tomografii komputerowej
  • szczegółowych badanie laboratoryjnych oceniających wydalania z moczem wapnia, kwasu moczowego, fosforanów, magnezu, szczawianów, cytrynianów; ocena profilu pH moczu, test metaboliczny

W przypadku kolki nerkowej podstawowe znaczenie ma opanowanie dolegliwości bólowych, a bezpośrednim celem jest usunięcie złogu. Często możliwa jest samoistna ewakuacja złogu, ale dotyczy to kamieni niewielkich (poniżej 5mm). W przypadkach, gdy zawiedzie leczenie zachowawcze, lub niemożliwe jest samoistne wydalenie złogu, potrzebne jest leczenie zabiegowe. W leczeniu kamicy moczowej wykorzystywane są metody zarówno małoinwazyjne (ESWL, URSL, PCNL), jak i klasyczne operacje (pielolitotomia, ureterolitotomia, nefrolitotomia).