Krwiomocz

Krwiomocz jest to obecność czerwonych krwinek (erytrocytów) w moczu. Wyróżniamy krwiomocz makroskopowy, czyli widoczny „gołym okiem” oraz krwinkomocz, czyli obecność krwinek stwierdzona laboratoryjnie.

Krwiomocz może pojawiać się w różnych okolicznościach, czasami jednorazowo, jednak nawet wówczas nie należy go ignorować. Krew w moczu to często objaw zaburzeń układu moczowego, których źródłem mogą być nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerek (kamica nerkowa, nowotwór, zapalenie pęcherza moczowego).

Przyczyną krwiomoczu mogą być:

  • guz pęcherza moczowego, a także inne nowotwory nerek i dróg moczowych
  • kamica nerkowa, w przebiegu której kamień uszkodził naczynie krwionośne w miedniczce nerkowej; lub w czasie przemieszczania się w moczowodzie
  • stany zapalne układu moczowego
  • pourazowe uszkodzenie układu moczowego (np. pęknięcie nerki)
  • zawał nerki
  • gruźlica nerek
  • nadciśnienie złośliwe
  • choroby gruczołu krokowego (powyżej 50. roku życia u mężczyzn)
  • ciało obce w pęcherzu moczowym
  • rak prostaty

Pojawienie się krwi w moczu jest stanem alarmowym, który zawsze wymaga konsultacji z lekarzem. Nawet jednorazowy krwiomocz nie może zostać zignorowany przez pacjenta

Należy jednak pamiętać, że czerwony kolor moczu nie zawsze jest spowodowany obecnością krwinek czerwonych. Czerwone lub czerwono-brązowe zabarwienie moczu może być związane z obecnością hemoglobiny lub mioglobiny w moczu albo porfirią. Może pojawić się także po spożyciu niektórych pokarmów, np. buraków, rabarbaru. Warto wiedzieć, że kolor moczu na krwisty mogą zmieniać także barwniki zawarte w niektórych produktach.