Nowotwory jąder

Guz jądra stanowi ok 1% nowotworów złośliwych u mężczyzn i jest najczęstszym nowotworem młodych mężczyzn. Przeważającą większość guzów jądra stanowią nowotwory zarodkowe (95%). Z uwagi na odmienną biologię i leczenie, nowotwory te dzielimy na nasieniaki i nienasieniaki. Szczyt zachorowania na nasieniaki przypada na trzecią dekadę życia, a na nienasieniaki na czwartą.

Czynniki ryzyka: rak jądra w wywiadzie, rodzinne występowanie raka jądra, wnętrostwo (niezstąpione jądro).

Rozpoznanie: Typowe wczesne objawy choroby to bezbolesny guz wyczuwalny w obrębie moszny, powiększenie całego jądra lub uczucie „ciężaru” w mosznie. Do rzadszych objawów należą ból jądra, który może być pierwszym objawem w 20% przypadków, ginekomastia (powiększenie piersi) u 7% pacjentów oraz ból w okolicy lędźwiowej kręgosłupa jako objaw zaawansowanej choroby w 11% przypadków.

Podstawowym narzędzie diagnostycznym jest badanie ultrasonograficzne moszny, które charakteryzuje się wysoką czułością.
Jako narzędzia diagnostyczne i prognostyczne służą również markery nowotworowe (AFP, beta-hCG oraz LDH), które pobierane są ze krwi zarówno przed, jak i po operacji usunięcia guza jądra.

Następnie w celu oceny zaawansowania wykonywane są badania obrazowe- tomograf komputerowy jamy brzusznej, miednicy oraz klatki piersiowej.

Z każdym podejrzeniem guza jądra należy jak najszybciej zgłaszać się do urologa albo zapisać się na badanie USG jąder. Niezwykle istotne jest także samobadanie jąder raz w miesiącu.

Leczenie: Leczeniem z wyboru jest przezpachinowa orchidektomia (usunięcie jądra z guzem wraz z powrózkiem nasiennym z dostępu przez pachwinę). Po usunięciu materiał wysyłany jest do badania histopatologicznego.

W zależności od ostatecznego wyniku histopatologicznego oraz wyników badań obrazowych konieczne może być leczenie uzupełniające w postaci chemioterapii i leczenie chirurgicznego.

Po zakończonym leczeniu konieczne jest monitorowanie pacjenta, które ma na celu wykrycie wznowy oraz ewentualnych przerzutów.