Rozrost stercza

Łagodny rozrost prostaty (BPH) jest schorzeniem polegającym na rozroście komórek gruczołowych oraz komórek podścieliska gruczołu krokowego, i jest traktowane jako naturalna konsekwencja starzenia się organizmu męskiego. Częstość wzrasta wraz z wiekiem. Rozrastające się komórki nie mają jednak złośliwego charakteru. Przerost powoduje ucisk na cewkę moczową, przez co utrudnione jest oddawanie moczu.

Do objawów choroby należy:

 • trudności w rozpoczęciu mikcji
 • zwężony strumień moczu
 • osłabienie strumienia moczu i/lub przerwany strumień moczu
 • częstomocz
 • gwałtowne parcia na pęcherz moczowy
 • uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza
 • konieczność oddawania moczu w nocy
 • zatrzymanie mocz.

Podstawą w diagnostyce łagodnego rozrostu prostaty jest dokładny wywiad i ocena zaawansowania objawów. Kolejny etap to badanie per rectum, ogólne badanie moczu, posiew moczu oraz pomiar stężenia PSA w surowicy.
Możliwe, że lekarz prowadzący zleci również obrazowe badanie układu moczowego czy ultrasonograficzne doodbytnicze badanie TRUS.

Wybór sposobu leczenia zależy m. in. od tego, jak bardzo objawy choroby zmuszają chorego do zmiany trybu życia, na ile obniżają jakość jego życia. Decyzję co do rodzaju terapii powinien podjąć lekarz wspólnie z pacjentem, po poinformowaniu go o możliwościach różnych form leczenia, ich zaletach i ryzyku ewentualnych powikłań.

Metody zabiegowe dają najlepsze rezultaty w łagodzeniu objawów zaawansowanej choroby oraz pozwalają na przywrócenie prawidłowego odpływu moczu. Rzadziej stwarzają konieczność prowadzenia dalszej terapii.

Łagodny rozrost stercza nie jest nowotworem złośliwym. Nie można jednak wykluczyć rozpoczynającego się ogniska raka prostaty. Dlatego, konieczne jest podjęcie leczenia w jak najwcześniejszym okresie choroby.

Zabieg chirurgiczny jest wskazany u chorych, u których:

 • pojawiły się powikłania związane z przebiegiem BPH;
 • nie osiągnięto zadowalającego złagodzenia objawów pod wpływem farmakoterapii;
 • którzy chcą zrezygnować z długofalowej terapii i pragną szybkiego oraz ostatecznego wyleczenia.