Tłuszczak moszny

Tłuszczak są to miękki, bezbolesny, łagodny nowotwór zbudowany z tkanki tłuszczowej. Tłuszczaki rosną bardzo wolno i osiągają rozmiary nawet do kilku centymetrów. Zwykle leczenie nie jest konieczne, chyba że tłuszczak powoduje ból lub z przyczyn kosmetycznych.