Wodniak jądra

Wodniak jądra jest to nadmierne nagromadzenie się płynu pomiędzy osłonkami jądra.
Jest zmianą nienowotworową. Może dotyczyć zarówno niemowląt (wodniak wrodzony), jak i dotykać osoby dorosłe (wodniak nabyty).

Wodniak nabyty może być wynikiem urazu, stanu zapalnego (np. zapalenia jądra lub najądrza) lub powikłaniem operacji żylaków powrózka nasiennego.

Podstawowym objawem jest powiększenie worka mosznowego, bez innych, towarzyszących objawów. Skóra nad wodniakiem jest niezmieniona. W różnicowaniu uwzględnia się przepuklinę pachwinową, przepuklinę mosznową, zapalenie jądra lub najądrza lub nowotwór jądra.

Podstawowym narzędziem diagnostycznym jest ultrasnonografia.

Leczenie wodniaka jądra jest chirurgiczne i polega na usunięciu nadmiaru płynu oraz nadmiaru osłonek jądra.
W niektórych przypadkach wykonuje się również nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra, lecz nie wiąże się ono z taką skutecznością jak leczenie chirurgiczne.